Lantmännen Cerealian liiketoiminta on riippuvaista elinvoimaisista tiloista ja hyvistä kotimaisista sadoista. Siksi pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme ilmastovaikutuksia pellosta pöytään. On tärkeää huomioida koko arvoketjun päästöt, sillä elintarvikeyrityksen suurimmat päästöt syntyvät yleensä arvoketjussa oman toiminnan ulkopuolella. On hyvä asia, että alan toimijoilla on yhteinen viitekehys ilmastotavoitteiden asettamiseen, sillä se luo hyvän pohjan yhteistyölle. Siksi Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Lantmännen Cerealian ilmastotavoitteet:

Vuoteen 2030 mennessä Lantmännen Cerealia sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä:

42%

Scope 1 & 2, mennessä vertailuvuodesta 2021 lähtien.

25%

Scope 3, mennessä vertailuvuodesta 2021 lähtien.

30%

(30,3%) FLAG, mennessä vertailuvuodesta 2021 lähtien.

Lantmännen Cerealia sitoutuu myös olemaan hävittämättä metsiä tärkeimmissä metsien hävittämiseen liittyvissä hyödykkeissään tavoitepäivänä 31. joulukuuta 2025. 

Lue kesäkuun 2024 lehdistötiedotteemme täältä

Ilmastotavoitteemme

Energia & teollisuus: Lantmännen Cerealia sitoutuu vähentämään Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021 lähtien. Lantmännen Cerealia sitoutuu myös samassa ajassa vähentämään Scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia raaka-ainehankinnoista ja palveluista, investoinneista, ostetun polttoaineen ja energian tuotannosta ja jakelusta, arvoketjun alkupään kuljetuksista ja jakelusta, toiminnassa syntyvästä jätteistä ja liikematkustuksesta. Tavoite sisältää maankäytön päästöt ja poistumat bioenergian raaka-aineista.

FLAG: Lantmännen Cerealia sitoutuu vähentämään Scope 3 FLAG kasvihuonekaasupäästöjään 30,3 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021 lähtien. Tavoite sisältää FLAG-päästöt ja poistumat. Lantmännen Cerealia sitoutuu myös metsäkadon torjuntaan niiden hyödykkeiden osalta, joita metsäkato koskee siten, että tavoitepäivämäärä on viimeistään 31. joulukuutta 2025.